Nazwa brylant często utożsamiana  z nazwą diament, oznacza znormalizowaną i ściśle określoną formę szlifu, natomiast brylancja to nazwa zespołu efektów świetlnych jakie dają się zaobserwować w diamencie oszlifowanym. Do efektów świetlnych (optycznych) należą:

połysk zwany też blaskiem, wywołany odbiciem światła od wypolerowanych powierzchni (brylancja zewnętrzna), wewnętrzne odbicie na powierzchniach części dolnej brylantu {brylancja wewnętrzna}, zjawisko rozszczepienia światła na składowe widmowe obserwowane w postaci gry barw (brylancja rozproszona) i krótkotrwałe, migotliwe błyski obserwowane przy każdym ruchu kamienia (brylancja scyntylacyjna).