Tak zwyczajowo określają gemmolodzy efekt gry barw obserwowany w diamentach oszlifowanych. Jest on związany z dyspersją światła tj. widmowym rozkładem światła białego na barwy spektralne. Ogień zależy m. in. od współczynnika załamania światła, wielkości kamienia i jakości wykonania szlifu. Oznacza to, że obserwowany „ogień” lub „życie” diamentu w dużym stopniu zależy od umiejętności szlifierza. Im szlif jest dokładniej wykonany tym obserwowane efekty silniejsze. Diament źle oszlifowany wygląda jakby uśpiony.