Firma Lisiewski Group oferuje usługi:

 • wycena diamentów,
 • wycena kamieni szlachetnych,
 • wycena biżuterii z kamieniami.

Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa przy zakupie i sprzedaży biżuterii, diamentów, kamieni szlachetnych, surowca gemmologicznego i mineralogicznego.

Dlaczego warto nam zaufać

Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa przy zakupie i sprzedaży biżuterii, diamentów, kamieni szlachetnych, surowca gemmologicznego i mineralogicznego.

Prowadzimy profesjonalne doradztwo i porady w zakresie:
a). Tzw. zapłat barterowych,
b). Działów spadków,
c). Orzecznictwo zgodności dokumentów, certyfikatów, opisów z przedmiotem,
d). Opiniowanie spraw spornych.

NASI EKSPERCI
Gwarancją jakości sprzedawanych przez Lisiewski Group diamentów i kamieni szlachetnych oraz naszego profesjonalizmu i solidności w zakresie rzeczoznawstwa jubilerskiego i gemmologicznego są nasi eksperci: mgr Krzysztof Bielecki.

1) mgr Krzysztof Bielecki:

Wykształcenie
 • Magister nauk geologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność mineralogia i geochemia.
 • Członek Fachowy Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein, Niemcy.
 • Gemmolog Dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.
 • Fachowy Doradca ds. Obrotu Kamieniami Szlachetnymi Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein, Niemcy.
 • Absolwent kursów dokształcających Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamienie szlachetne 5, Diamenty 5 oraz  Wysokowartościowe kamienie szlachetne.

Dyplomy

 • Biegły Sądowy
 • Biegły Skarbowy
 • Członek Fachowy DGemG
 • Fachowy Doradca ds. obrotu kamieniami szlachetnymi DGemG
 • Gemmolog Dyplomowany DGemG
 • Gemmolog Dyplomowany GDP
 • Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Rzeczoznawca Diamentow DGemG

Pełnione funkcje
 • Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii  Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub usług, specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego i olsztyńskiego. 
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo i gemmologia.
CO  DECYDUJE  O  WARTOŚCI  BRYLANTÓW?
O wartości brylantów decydują cztery czynniki, potocznie określane jako 4C (ang. carat, colour, clarity, cut).
CARAT – masa brylantów wyrażana jest w karatach 1 [ct] = 0,2 g.
COLOUR – barwa brylantów jest określana według następującej skali (skala barw GIA):
najczystsza biel+ (D), najczystsza biel (E), czysta biel+ (F), czysta biel (G), biel (H), lekko stonowana biel (I-J), stonowana biel (K-Z).
CLARITY – czystość diamentów określa się według następujących stopni:
LC – czyste pod lupą, VVS1, 2 – bardzo, bardzo małe inkluzje, VS1, 2 – bardzo małe inkluzje,
SI1, 2 – małe inkluzje, P1, 2, 3 – zanieczyszczone 1, 2, 3.
CUT – jakość szlifu określają proporcje i wykończenie szlifu według następującej oceny:
bardzo dobre, dobre, średnie, słabe.