Brylancja - co to takiego?


Brylancja
, bo tak fachowo określa się ogień lub życie brylantu, to zjawisko świetlne, które odbieramy, jako iskrzące się odbicia promieni świetlnych. Jest to więc cała magia błyszczących kamieni szlachetnych, którą uzyskuje się poprzez ich prawidłowe wyszlifowanie. Podstawa obrabianego diamentu działa, jak zwierciadło. Wnikające w jego wnętrze światło załamuje się na powierzchni i odbija od dolnej części, która pełni rolę lustra.

Brylancja warunkuje piękno diamentu

Odbite promienie świetlne załamują się ponownie na wierzchniej części, czyli na czole kamienia. Obracając brylant możemy zatem obserwować to zjawisko fizyczne, jako wielobarwne migotliwe refleksy. Efekt ten zależy od precyzyjności szlifu. Im bardziej umiejętna jego obróbka, tym piękniejszy rezultat. 
 

Rodzaje brylancji

Życie brylantu objawia się na wiele sposobów, co sprawia, że dobrze wyszlifowany kamień nigdy nie sprawia wrażenia pozbawionego iskry. Rozróżniamy cztery rodzaje brylancji:

 

  • brylancję wewnętrzną, czyli inaczej połysk lub blask, spowodowany odbiciem światła od powierzchni korony brylantu,
  • brylancję zewnętrzną, czyli inaczej życie brylantu lub jasność, spowodowaną przez odbicie promieni świetlnych od fasetek podstawy kamienia szlachetnego,
  • brylancję scyntylacyjną, czyli migotliwy połysk o zmiennej barwie, który obserwujemy obracając kamień,
  • brylancję rozproszoną, czyli grę barw lub ogień brylantu, który jest zależny od wielkości fasetek i kąta rozwarcia korony. 

Od czego zależy brylancja?

Efekt brylancji, czyli życia lub ognia kamienia, zależy nie tylko od tego, czy jest on dobrze oszlifowany, ale również od jego proporcji. Jeżeli są nieprawidłowe, iskrzenie brylantu jest zdecydowanie słabsze. Płytko obrobiony diament nie utrzymuje promieni świetlnych, ponieważ mimo, że wnikają one przez fasetę korony, uciekają następnie przez jej podstawę. Równie negatywny efekt daje szlif zbyt głęboki. Jedynie w pełni prawidłowa obróbka kamienia pozwala światłu pokonać całą drogę wewnątrz bryły i powrócić do oczu obserwatora, oczarowując go swoją magią.Zapraszamy też do naszego artyku: Diament a brylant - czym się różni diament od brylantu?