Wartośc diamentów - jak wyceniane są diamenty?


cenność diamentów

Cenność diamentów określają: wielowiekowa tradycja, kultowe fascynacje oraz niezmienna i stale trwająca moda. Cenność określają też niezwykła twardość diamentu oraz znaczna odporność na agresywne czynniki chemiczne i termiczne. Jeżeli uwzględni się ponadto niezwykłą rzadkość występowania i urokliwe piękno oszlifowanych kamieni łatwo zrozumieć dlaczego diamenty określa się mianem klejnotu.

 

Diamenty surowe i ich wycena

diamenty surowe

Od czasu prywatyzacji De Beers w 2001 r., spółka w założeniach polityki cenowej zadecydowała o nie podawaniu do publicznej wiadomości cen surowca diamentowego sprzedawanego przez Diamond Trading Co. Jednak z raportu opublikowanego przez Bonas-Couzyn Ltd., firmę maklerską zajmująca się pośrednictwem w kupnie-sprzedaży i badaniem rynku diamentów surowych, sightholdera De Beers wynika, że ceny selekcjonowanego surowca wzrosły od maja 2009 r. o ponad ok. 25% (tab. 1). Wzrost dotyczy głownie wysokiej jakości kryształów oktaedrycznych (sawable 1) i dodekaedrycznych (sawable 2) oraz chipsów. Ponieważ ceny diamentów oszlifowanych nie rosną ze względu ogólnoświatowy kryzys i wyprzedaż zapasów, należy spodziewać się znacznego wzrostu cen kamieni szlifowanych z nowo zakupionego surowca

wzrost cen surowca diamentowego

 

Antwerp Diamond Index

wzrost cen brylantów w USD w latach 1973-2008

Indeks opracowany przez Wysoka Radę Diamentów (HRD), przedstawia zmiany średnich cen brylantów – o masie 0,50-1,00 karata, o czystości od czyste pod lupą (LC) do VS2 i barwie najczystsza biel (E) do biel (H) – na rynku antwerpskim (belgijskim). Z opublikowanych danych wynika, że latach 1973-2008 (przyjmując rok 1973 za 100%) ceny brylantów 0,50 karatowych wzrosły o ponad 165%, natomiast 1,00 karatowych o ponad 270%. Najwyższe ceny brylanty osiągnęły w 1980 r., odpowiednio 402,8% i 636,9%, przy czym potem do roku 1985 systematycznie spadały do wartości odpowiednio 182,6% i 166,0%. Od 1985 r. ceny brylantów powoli, jednak stale rosną (tab. 2, wykres 1)

 

 

 

Wzrost cen diamentów w ujęciu historycznym

Trendy wzrostu cen diamentów w ujęciu historycznym


Ceny w USD wysokiej jakości brylantów o masie 1,00-1,39 ct, czystości lupowo czysty (LC) i barwie najczystsza biel (D), wzrosły w latach 1960-2010 o ok. 840% (wykres 2). Przyczyną tak wysokiego wzrostu cen jest brak surowca, bowiem rocznie produkowanych jest jedynie ok. 750 brylantów o takiej jakości. Z kolei uzyskanie tak niewielkiej ilości kamieni wymaga wydobycia ok. 800 000 000 ton kimberlitu. GaretPenny z De Beers stwierdził w jednym z wywiadów z 2010 r., że kontynuacja wydobycia na powyższym poziomie może doprowadzić w ciągu najbliższych 20 lat do całkowitego wyeksploatowania złoż produkujących diamenty wysokiej jakości.

   Według analiz Antwerp World Diamond Trade Center (Belgia) ceny takich brylantów w latach 1949- 1960 rosły w tempie 15% rocznie. W następnych dekadach pomiędzy 1960 a 2010 r. zwyżki cen w odniesieniu do poprzedniej dekady wyglądały w następujący sposób:

  • 1960-1970 – 155%;
  • 1970-1980 – 52%;
  • 1980-1990 – 32%;
  • 1990-2000 – 9%;
  • 2000-2010 – 68%.

  W perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się znacznego wzrostu cen wysokiej jakości brylantów z kilku powodów:
1) gospodarka światowa wychodzi lub wyjdzie z kryzysu ekonomicznego, głownie chodzi o rynek amerykański, największy na świecie pod względem wielkości konsumpcji diamentów (ponad 50%);
2) występują braki w dostawach dobrej jakości surowca a jego ceny stale rosną;
3) złoża diamentow powoli się wyczerpują, a przewidywane terminy eksploatacji dotychczas pracujących kopalni podziemnych określa się na 2020 r.;
4) wzrasta w szybkim tempie zapotrzebowanie na diamenty na nowych rynkach azjatyckich (Chiny, Korea, Tajwan).

 

Wzrost cen brylantów

Sprawdź także ciekawostkę - największy diament swiata!