Miło Cię widzieć, My jesteśmy otwarci. Zapraszamy do naszych salonów od pon. do pt.11-19, sob.11-15

Inwestycja w złoto - czy jest opłacalna?
Zawartość czystego złota w stopie

Barwy złota
Zgodnie z polityką dywersyfikacji potrfela, złoto jest uważane za jedną z pewniejszych form lokaty. Oszczędności które trzymamy w różnych formach lokacyjnych, są w różnym stopniu narażone na fluktuacje rynkowe. Typowy przedstawiciel klasy średniej w USA inwestuje ok. 70% swoich oszczędności w akcje, obligacje i nieruchomości, ok. 10% w grę na giełdzie papierów wartościowych oraz aż ok. 20% oszczędności lokuje w złoto, które stanowi podstawę jego zasobów finansowych.
W Polsce nie ma jednak tradycji inwestowania w złoto z trzech powodów:

 
● Polacy mają małe zasoby złota, które stanowi głównie biżuteria;
● nie ma gdzie kupić złota w czystej postaci po rozsądnych cenach;
● nie ma informacji i promocji dotyczących inwestycyjnych walorów złota.

Czy zatem warto inwestować w złoto?

Ceny złota stale rosną, dlatego też w Polsce w czyste złoto powinno się inwestować ok.10-20% swoich oszczędności. Na poparcie tej tezy należy przywołać wzrost cen złota w ostatnich czterech latach. W 2001 r. złoto kosztowało ok. 270 USD za uncję, w 2003 r. ok. 370 USD za uncję, obecnie kosztuje ok. 430 USD za uncję. Analitycy rynku złota twierdzą, że pod koniec 2005 r. możliwe jest przekroczenie ceny 500 USD za uncję.
Według Małgorzaty Mokobodzkiej – analityka z firmy J&T Diamond Syndicate S.C. – istnieje kilka ważnych powodów dla których powinno inwestować się w złoto:
 
1) w przeciwieństwie do waluty papierowej, złoto nie jest zależne od wahania kursów walut i inflacji;
2) złoto jest uniwersalnym środkiem płatniczym, jedyną globalną walutą świata;
3) wartość złota stale rośnie w związku z coraz to większym zapotrzebowaniem na ten metal szlachetny ze strony nowoczesnych technologii;
4) złoto jest łatwe do ukrycia, nie ulega zniszczeniu w przypadkach klęsk żywiołowych w przeciwieństwie do waluty papierowej;
5) złoto stanowi zawsze realną wartość umożliwiającą przetrwanie finansowe w czasach kryzysów gospodarczych czy konfliktów zbrojnych;
6) złoto to realna i rzeczywista lokata kapitału w postaci kruszcu, a nie wirtualny zysk obiecywany przez instytucje finansowe;
7) lokaty największych potęg gospodarczych świata oparte są o parytet złota, którego rezerwy gromadzone są w skarbcach;
8) złoto jest lokatą kapitału od której nie trzeba płacić podatku;
9) złoto to fundament wszelkich inwestycji, które pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość;
10) złoto to najprostszy sposób międzypokoleniowego przekazywania rodzinnego majątku bez płacenia podatku od darowizny.
 
Reasumując można powiedzieć, że złoto jest ponadnarodowe i ponadczasowe, a inwestowanie w złoto jest zawsze rozsądnym posunięciem.
 

                                    kopiowanie wzbronione,  Zegarki & Biżuteria nr 6/2005