Pomysły na grawer - sentencje, inspiracje i cytaty do wygrawerowania


Szukasz pomysłu na grawer? Nie wiesz jaką sentencję wygrawerować na obrączkach ślubnych, bransoletce lub innym elemencie biżuterii? Być może nasz spis sentencji i pomysłów - wraz z łacińskimi odpowiednikami i wieloma złotymi myślami, pomoże Ci podjąć decyzję w wyborze odpowiedniej sentencji.

Inspiracje na grawerunek - a może coś po łacinie?


Cytaty po łacinie, o miłości, wierności czy pamięci to zawsze dobry i ponadczasowy pomysł na złapanie chwili i upamiętnienie ważnego wydarzenia. Wygrawerowanie łacińskiej sentencji lub innego, istotnego dla nas tekstu to doskonałe dodatek do Waszych wymażonych obrączek ślubnych, bransoleteki na prezent czy nawet pierścionka zaręczynowego. Grawer można wykonać w biżuterii ze złota każdej próby, biżuterii platynowej, biżuterii z palladu czy srebra. Grawer sprawdzi się także w przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi.

Zachęcamy do przejrzenia naszej listy sentencji i życzymy odnalezienia tej jednej, unikatowej inspiracji na grawerunek!

Obrączki ślubne - setki wzorów

Inspiracje i pomysły na grawer - litera A

 • A capite ad calcem– Od głowy do pięty (Od stóp do głów).
 • A casu ad casum– Od przypadku do przypadku.
 • A fructibus eorum cognoscetis eos– Po ich owocach ich poznacie.
 • A maximis ad minima– Od największych do najmniejszych.
 • A priori– Uprzedzając fakty (dosł. z góry).
 • A verbis ad verbera– Od słów do rękoczynów.
 • Ab alio exspectes, alteri quod feceris– Od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
 • Ab equis ad asinos– Z deszczu pod rynnę (dosł. z koni na osły)
 • Ab Iove principium– Początek od Jowisza.
 • Ab ovoOd początku.
 • Ab ovo usque ad mala– Od początku do końca (dosł. od jajka do jabłek).
 • Ab urbe condita– Od założenia Rzymu; od początku.
 • Absens carens– Nieobecny traci.
 • Absente reo– Pod nieobecność oskarżonego.
 • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum– I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
 • Acta est fabula– Sztuka jest skończona
 • Acti labores iucundi– Dokonane prace przyjemne.
 • Actis testantibus– Jak świadczą akta.
 • Actum ne agas– Nie rób tego, co już jest zrobione.
 • Actus hominis non dignitas iudicentur– Niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność.
 • Acu rem tetigisti– Trafiłeś w sedno (dosł. dotknąłeś rzeczy igłą).
 • Ad imaginem quippe Dei factus est homo– Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek.
 • Ad kalendas Graecas– Na czas nieokreślony (dosł. do greckich kalend).
 • Ad maiorem Dei gloriam– Dla większej chwały Bożej.
 • Ad meliora tempora– Do lepszych czasów; obyśmy się spotkali w lepszych czasach.
 • Adhibe rationem difficultatibus– W trudnościach odwołuj się do rozumu
 • Admoneri bonus gaudet– Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia 
 • Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum– Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
 • Adveniat regnum Tuum– Przyjdź Królestwo Twoje.
 • Adversae res admonent religionem– Przeciwności uczą pobożności.
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis– Pamiętaj zachować spokój umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu.
 • Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur– Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy.
 • Aeris alieni comes miseria– Towarzyszką długu jest nędza.
 • Aetas dulcissima adulescentia est– Najmilszym okresem życia jest młodość.
 • Alea iacta est– patrz Iacta alea est.
 • Alea, vina, Venus, per quae sum factus egenus– Kości, wino i Wenus, przez to stałem się nędzarzem.
 • Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt– Cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami.
 • Alienis delectari malis – voluptas inhumana– Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka.
 • Alitur vitium vivitque tegendo– Wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu.
 • Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent– Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku.
 • Aliud est facere, aliud est dicere– Co innego jest dotrzymać słowa, co innego obiecać.
 • Alius est Amor, alius Cupido– Co innego miłość, co innego namiętność.
 • Alma Mater– Matka Karmicielka.
 • Alter alterum docet– Jeden uczy drugiego.
 • Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere– Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie
 • Amantes amentes– Zakochani są jak szaleńcy
 • Amantium irae amoris integratio– Kłótnie kochanków umacniają ich miłość
 • Ambitiosa non est fames– Głód nie ma ambicji.
 • Amici fures temporum– Przyjaciele to złodzieje czasu.
 • Amicorum omnia communia– U przyjaciół wszystko jest wspólne.
 • Amicum perdere est damnorum maximum– Stracić przyjaciela to największa ze strat.
 • Amicus certus in re incerta cernitur– Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.
 • Amicus optima vitae possesio– Przyjaciel to największy skarb w życiu.
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas– Przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda.
 • Amicus stultorum similis efficietur– Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny; kto z kim przestaje, takim się staje.
 • Amittit merito proprium, qui alienum appetit– Słusznie traci swoje, kto sięga po cudze.
 • Amor caecus– Ślepa miłość.
 • Amor magister optimus– Miłość najlepszym nauczycielem.
 • Amor non quaerit, amor reperit– Miłość nie szuka, miłość znajduje.
 • Amor omnibus idem– Miłość dla wszystkich jednaka
 • Amor patriae nostra lex– Miłość do Ojczyzny naszym prawem.
 • Amor tollit timorem– Miłość usuwa strach
 • Amor vincit omnia– zob. Omnia vincit amor...
 • Amo te, ama me– Kocham cię, kochaj mnie.
 • Anceps remedium melius quam nullum– Niepewne lekarstwo lepsze niż żadne.
 • Anguis in herba– Wąż w trawie
 • Animam debet– Winien duszę
 • Animos labor nutrit– Praca karmi umysły.
 • Animus aeger semper errat– Chory umysł zawsze błądzi.
 • Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam– Ogłaszam wam radość wielką: mamy papieża.
 • Annus superior semper melior– Rok ubiegły zawsze lepszy
 • Apage, Satanas!– Idź precz, szatanie!
 • Aqua et panis est vita canis– Woda i chleb to życie psa
 • Arbiter elegantiarum– Mistrz dobrego smaku
 • Arcus nimium tensus rumpitur– Łuk zbytnio naciągnięty pęka
 • Ardua prima via est– Początki są trudne (dosł. pierwsza droga jest stroma).
 • Argumentum pessimi turba– Zgubnym argumentem jest tłum.
 • Arma virumque cano– Opiewam czyny orężne męża.
 • Ars alit artificiem– Sztuka żywi twórcę.
 • Ars est celare artem– Sztuką jest ukryć sztukę.
 • Ars est philosophia vitae– Sztuka jest filozofią życia.
 • Ars longa, vita brevis– Sztuka długotrwała, życie krótkie.
 • Artes Liberales– Sztuki wyzwolone.
 • Artes serviunt vitae, sapientia imperat– Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada
 • Artificem commendat opus– Dzieło mistrza chwali
 • Asinus ad lyram– Osioł przy lirze; pasuje jak wół do karety.
 • Asinus asino pulcherrimus– Osioł dla osła jest najpiękniejszy.
 • Asinus asinorum– Osioł nad osłami
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum– Osioł nad osłami na wieki wieków (wyjątkowy głupiec).
 • Asinus in tegulis– Osioł na dachu
 • Assidue addiscens ad senium venio– Douczając się nieustannie dochodzę do starości
 • Attendite a falsis prophetis– Strzeżcie się fałszywych proroków
 • Audaces fortuna iuvat timidosque repellit– Śmiałym los sprzyja i bojaźliwych odtrąca
 • Audentes Fortuna iuvat decoratque corona– Odważnych los wspiera i koroną wieńczy
 • Audi multa, loquere pauca– Słuchaj dużo, mów mało
 • Audi, vide, sile– Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
 • Audiatur et altera pars– Należy wysłuchać i drugiej strony
 • Aurea dicta– Złote słowa
 • Aurea mediocritas– Złoty środek (umiar)
 • Auribus frequenitius quam lingua utere– Uszu używaj częściej niż języka
 • Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium– Kobieta albo kocha albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego
 • Aut bibat, aut abeat– Niech pije albo niech sobie idzie
 • Aut Caesar aut nihil– Być albo Cezarem, albo niczym
 • Aut viam inveniam aut faciam– Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję
 • Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać
 • Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia– Chciwość i bezczelność to główne wady możnych
 • Ave, Caesar, morituri te salutant– Witaj, Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają
 • Avida est periculi virtus– Męstwo jest chciwe niebezpieczeństwa
 • Avidis, avidis natura parum est– Dla chciwych mało i całego świata
 • Avito vivit honore– Żyje zaszczytami przodków
 • Axis mundi– oś świata

 

Setki wzorów pierścionkówPomysły na grawer - litera B

 • Barba crescit, caput nescit– Broda rośnie, rozumu nie przybywa.
 • Barba non facit philosophum– Broda nie czyni filozofem
 • Beati pauperes spiritu– Błogosławieni ubodzy w duchu.
 • Beatius est magis dare, quam accipere– Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
 • Beatus, qui prodest, quibus potest– Szczęśliwy, kto pomaga, komu może
 • Beatus, qui tenet– Szczęśliwy kto rozumie;
 • Bellum omnium contra omnes– Wojna wszystkich przeciw wszystkim.
 • Bene dignoscitur, bene curatur– Dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia
 • Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit– Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach.
 • Bene olet, qui nihil olet– Dobrze pachnie, kto niczym nie pachnie
 • Benedictus qui venit in nomine Domini– Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
 • Bis dat, qui cito dat– Kto szybko daje, dwa razy daje
 • Bona diagnosis, bona curatio– Dobra diagnoza, dobre leczenie
 • Bona valetudo melior est quam maximae divitiae– Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo
 • Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici– Dobry pan ilu ma niewolników, tylu też przyjaciół, zły zaś pan ilu ma niewolników, tylu wrogów
 • Bonum est, quod omnes appetunt– Dobro jest tym, czego wszyscy pragną.
 • Bonum ex malo non fit– Dobro nie rodzi się ze zła.
 • Bonum vinum laetificat cor hominis– Dobre wino raduje serce człowieka
 • Bos lassus fortius figit pedem– Zmęczony wół szybciej pracuje.

Pomysły na grawer - litera C

 • Caeca invidia est– Zazdrość jest ślepa
 • Caecus si caeco ducatum praestat, ambo in foveam cadunt– Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają.
 • Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt– Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 • Caelum et terram commovere– Poruszyć niebo i ziemię.
 • Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium– Łysina to nie wada, lecz oznaka mądrości.
 • Canis timidus vehementius latrat quam mordet– Pies, który się boi, gwałtowniej ujada, niż gryzie.
 • Cantus cycneus– Łabędzi śpiew (ostatnie dzieło).
 • Captatio benevolentiae– Zjednywanie sobie względów.
 • Caput Mundi– Stolica Świata.
 • Carpe diem quam minimum credula postero– Chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości.
 • Carum est, quod rarum est– Cenne jest to, co rzadkie.
 • Carta non erubescit– Papier się nie rumieni
 • Casus belli– powód do wypowiedzenia wojny.
  • Opis: termin z dziedziny prawa międzynarodowego.
 • Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo– Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
 • Cedant arma togae!– Niech oręż ustąpi przed togą!
 • Certum est, quia impossibile est– Jest pewne, ponieważ jest niemożliwe.
 • Ceterum censeo Karthaginem esse delendam– Poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć.
 • Cibi condimentum est fames– Najlepszą przyprawą jest głód
 • Cicer cum caule– Groch z kapustą (tłumaczenie polskiego idiomu).
 • Cinis et manes et fabula fies– Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz.
 • Civis totius mundi– Obywatel całego świata.
 • Clara pacta claros faciunt amicos– Jasne (tj. jednoznaczne, wyraźne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
 • Clavus clavo pellitur– Gwóźdź wybija się gwoździem
 • Cogitationis poenam nemo patitur– Za myśli kary nikt nie ponosi.
 • Cogitationum poenam nemo luit– Nikt nie cierpiał za karę myślenia
 • Cogito, ergo sum– Myślę więc jestem
 • Cognosce te ipsum– Poznaj samego siebie.
 • Comedamus et bibamus cras enim moriemur– Jedzmy pijmy wszak jutro pomrzemy
 • Communi consensu– Za zgodą ogółu.
 • Compos mentis– Zdrów na umyśle
 • Concordia civium murus urbium– Zgoda obywateli, to mur obronny miast.
 • Concordia domi, foris pax– Zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
 • Coniugium sine prole est quasi dies sine sole– Małżeństwo bez potomstwa jest jak dzień bez słońca.
 • Conquiescat in pace– Niech odpoczywa w pokoju.
 • Conflabunt gladios suos in vomeres– Przekują miecze swe na lemiesze.
 • Consensus facit legem– Zgoda tworzy prawo.
 • Consuetudinis vis magna est– Wielka jest siła przyzwyczajenia.
 • Consuetudo altera natura est– Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
 • Consuetudo est optima legum interpres– Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw.
 • Consummatum est– Stało się.
 • Contra facta non valent argumenta– Wobec faktów argumenty muszą ustąpić.
 • Contra negantem principia non est disputandum– Z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis– przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach (na śmierć nie ma lekarstwa)
 • Contra vim non valet ius– Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
 • Contraria contrariis curantur– Przeciwne (leczy się) przeciwnym
 • Convenienter naturae vivere– Żyć w zgodzie z naturą.
 • Cornix cornici numquam confodit ocellum– Kruk krukowi oka nie wykole.
 • Corpus delicti– Dowód rzeczowy przestępstwa.
 • Corpus iuris civilis– Kodeks prawa cywilnego.
 • Corrumpunt mores bonos colloquia mala– Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
 • Corvus albus– Biały kruk.
 • Crede, quod habes, et habes– Wierz, że masz, a będziesz miał.
 • Credo, ut intellegam– Wierzę, aby rozumieć
 • Crescit sub pondere virtus– Prześladowana cnota wzrasta.
 • Crescite et multiplicamini et replete terram– Rośnijcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię.
 • Crescunt anni, decrescunt vires– Przybywa lat, ubywa sił.
 • Crux interpretum– (dosłownie: krzyż komentatorów) Miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.
 • Cucullus non facit monachum– Kaptur nie czyni mnicha
 • Cui bono?– Na czyją korzyść?
 • Cuius regio eius religio– Czyj kraj, tego religia
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare– Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi.
 • Cum debita reverentia– Z należytym szacunkiem.
 • Cum plenus venter, numquam studet ille libenter– Kiedy brzuch pełny, nigdy nie studiuje on chętnie.
 • Cum recte vivis, ne cures verba malorum– Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
 • Cum tacent, clamant– Milcząc wołają
 • Cum ventis litigare– Rzucać słowa na wiatr.
 • Cupido dominandi– Żądza władzy.
 • Cura fugit multo diluiturque mero– Troska znika i rozpuszcza się w obfitym winie.
 • Cura, ut valeas!– Bądź zdrów
 • Curriculum vitae– Przebieg życia (życiorys)

Pomysły na grawer - litera D

 • Damnant quod non intellegunt– Potępiają, czego nie rozumieją
 • Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra– Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
 • De caelo in caenum– Z nieba w błoto
 • De fumo in flammam– Z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.
 • De gustibus non est disputandum– O smakach/gustach się nie dyskutuje
 • De manu ad manum– Z ręki do ręki.
 • De mortuis aut bene aut nihil– O zmarłych należy mówić dobrze albo nic.
 • De mortuis nihil nisi bene– O zmarłych dobrze albo wcale (mówić)
 • De te fabula narratur– O tobie mówi bajka
 • De suis homines laudibus libenter praedicantO swojej chwale ludzie chętnie głoszą.
 • Desipere est juris gentium– Prawem ludzi jest głupota
 • Deum sequere– Idź za wezwaniem boga
 • Deus ex machina– bóg z machiny.  
 • Deus vult– Bóg tak chce.
 • Dicere causam– Prowadzić sprawę przed sądem.
 • Dicere non est facere– Mówić to nie znaczy działać.
 • Dictum sapienti sat (est)– Powiedziane mądremu wystarczy
 • Diem perdidi– Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego).
 • Dies diem docet– Dzień uczy dzień.
 • Dies irae– Dzień gniewu.
 • Difficile est satiram non scribere– Trudno nie pisać satyry.
 • Difficilis in otio quies– Bezczynność nie daje odpoczynku.
 • Diligere ex toto corde, et in tota anima– Miłować z całego serca i z całej duszy.
 • Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe– Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij.
 • Dis aliter visum– Inna jest wola bogów.
 • Disce puer latine, ego faciam te mości panie(łac. makaroniczna) – ucz się chłopcze łaciny, a zrobię cię mości panem.
 • Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto– Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj.
 • Discenda est virtus– Cnoty należy uczyć.
 • Displicuit nasus tuus– twój nos się nie spodobał.
 • Divide et impera– Dziel i rządź.
 • Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes– Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta.
 • Divitiae non sunt bonum– Bogactwo nie jest dobrem.
 • Dixisse me aliquando placuit, tacuisse numquam– Bywało niekiedy, że żałowałem tego, co powiedziałem, nigdy jednak tego, że milczałem.
 • Do, ut des– Daję, abyś (i ty mi) dał.
 • Docendo discimus– Nauczając, uczymy się
 • Dominus vitae necisque– Pan życia i śmierci
 • Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris.– Dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne będziesz sam.
 • Duas aures habemus et os unum, ut plura audiamus quam loquamur– Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy więcej słuchali niż mówili.
 • Ducunt volentem fata, nolentem trahunt– Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.
 • Dulce bellum inexpertis– Wojna (wydaje się) miła tym, którzy jej nie doświadczyli
 • Dulce et decorum est pro patria mori– Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę
 • Dulcis est somnus operanti– Słodki jest sen dla pracującego.
 • Dum spiro, spero– Póki oddycham, mam nadzieję (póty żywota póki nadziei)
 • Dum vivimus, vivamus– Dopóki żyjemy, używajmy życia.
 • Duo cum faciunt idem, non est idem– Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
 • Duobus litigantibus tertius gaudet– Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
 • Dura lex, sed lex– Twarde prawo, ale prawo

Pomysły na grawer - litera E

 • E fructu arbor cognoscitur– drzewo rozpoznaje się po owocu
 • E pluribus unum– z wielu jeden
 • Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt– oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie
 • Ecce homo– oto człowiek
 • Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus– jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.
 • Egens aeque est is, qui non satis habet, et is, cui satis nihil potest esse– biedakiem jest zarówno ten, komu nie wystarcza, jak i ten, komu nic wystarczyć nie może
 • Ego sum qui sum– jestem, który jestem.
 • Ego sum via et veritas, et vita– ja jestem drogą, prawdą i życiem.
 • Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem– bytów nie należy mnożyć ponad konieczność.
 • Epistola (enim) non erubescit– list (bowiem) się nie rumieni
 • Equus, ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas– koń, aby łeb miał krótki i smukły, skórę niemalże do kości przylegającą, uszy krótkie i spiczaste, oczy niewielkie, chrapy szerokie, wysoki kłąb, grzywę gęstą i ogon, okrągłe i wysklepione kopyta.
 • Equi donati dentes non inspiciuntur– darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
 • Ergo bibamus!” – pijmy więc.
 • Eritis sicut dii scientes bonum et malum– będziecie jako bogowie znający dobro i zło
 • Errare humanum est– błądzić jest rzeczą ludzką.
 • Est modus in rebus– (dosłownie: mają rzeczy swą miarę) wszystko ma swoje granice.
 • Est modus in rebus (sunt certi denique fines)– w (wszystkich) rzeczach jest miara (której przekraczać nie należy)
 • Est ubi gloria nunc Babylonia?– gdzie jest teraz chwała Babilonu?
 • Est vetus atque probus centum qui perficit annos– klasyk to ten, kto ukończy sto lat
 • Et in sole maculae– i na słońcu są plamy
 • Et tu, Brute, contra me– i ty, Brutusie, przeciwko mnie.
 • Etiam latrones suis legibus parent– i zbóje mają swoje prawa.
 • Ex cathedra– z katedry.
 • Ex malis eligere minima– wybierać mniejsze zło.
 • Ex navicula navis– z łódeczki łódź
 • Ex nihilo nihil– z niczego nic.
 • Ex opere operantis– z dzieła działającego.
 • Ex oriente lux– światło ze wschodu (przychodzi).
 • Ex oriente lux, ex occidente lex– światło (kultury) ze wschodu, prawa z zachodu.
 • Exegi monumentum aere perennius– postawiłem pomnik trwalszy od spiżu
 • Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor– niech z naszych kości narodzi się mściciel.
 • Experto credite– wierzcie doświadczonemu.
 • Extra Ecclesiam nulla salus– poza Kościołem nie ma zbawienia.
 • Extremis malis extrema remedia– na krańcowe zło krańcowe środki.

Pomysły na grawer - litera F

 • Faber est quisque suae fortunae– każdy jest kowalem własnego losu.
 • Fac fideli sis fidelis– bądź wierny temu, kto wierny tobie.
 • Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus– kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady.
 • Facilius est consolari afflictum, quam sustinere– człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc.
 • Fallite fallentes– okłamujcie kłamiących.
 • Fama crescit eundo– plotka rośnie rozchodząc się.
 • Fames est optimus coquus– głód jest najlepszym kucharzem.
 • Fas est et ab hoste doceri– warto się uczyć i od wroga.
 • Fata viam invenient– przeznaczenie znajdzie drogę.
 • Favete linguis– milczcie w skupieniu.
 • Feci, quod potui, faciant meliora potentes– zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
 • Felix culpa– szczęśliwa wina.
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas– szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.
 • Ferro et igni– ogniem i mieczem.
 • Fervet olla, vivit amicitia– garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
 • Festina lente!– spiesz się powoli.
 • Fiat ius(titia), et pereat mundus– prawu(sprawiedliwości) musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.
 • Fiat iustitia, ruat caelum– sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć.
 • Fiat lux– niech się stanie światłość.
 • Fide, sed cui, vide– ufaj, ale bacz, komu ufasz.
 • Fides sine operibus mortua est– wiara bez uczynków jest martwa.
 • Finis coronat opus– koniec wieńczy dzieło.
 • Finita est comoedia– komedia skończona.
 • Flagrante bello– w pożodze wojny.
 • Flagrante delicto– na gorącym uczynku.
 • Fluctuat nec mergitur– rzuca nim fala, lecz nie tonie.
 • Fortes fortuna adiuvat– śmiałym szczęście sprzyja.
 • Fortuna favet fortibus– los sprzyja dzielnym.
 • Fraus latet in generalibus– w ogólnikach czai się oszustwo.
 • Fumum vendere– (dosłownie: sprzedawać dym) mamić obietnicami.

Pomysły na grawer - litera G

 • Gallia est omnis divisa in partes tres– Galia jako całość dzieli się na trzy części.
 • Gallus in suo sterquilinio plurimum potest– Kogut tylko na swoim gnojowisku dużo może.
 • Genius loci– duch opiekuńczy miejsca.
 • Gladiator in arena consilium capit– gladiator decyduje dopiero na arenie.
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis– chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
 • Gloria victis– chwała zwyciężonym
 • Gloria virtuti resonat– sława jest echem cnoty.
 • Graecum est, non legitur– to po grecku, tego się nie czyta
 • Gratia non tollit naturam sed perficit– Łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala.
 • Gratis accepistis, gratis date– darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
 • Graves amicitiae principum– złowieszcza przyjaźń książąt.
 • Graviora manent– najgorsze dopiero nadejdzie.
 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo– kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy.

Pomysły na grawer - litera H

 • Habent sua fata libelli– i księgi mają swoje losy
 • Habet assentatio iucunda principia, eadem exitus amarissimos affert– potakiwanie ma miłe początki, ale skutki przynosi bardzo przykre
 • Habet et musca splenem– i mucha ma śledzionę
 • Hannibal ad portas!(Hannibal ante portas!) – Hannibal u bram
 • Hic habitat felicitas– tu mieszka szczęście.
 • Hic Rhodus, hic salta– tu Rodos (wyspa), tu skacz!
 • Hic sunt leones– tu są lwy.
 • Hic vivi taceant. Hic mortui loquuntur.– Tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli.
 • His ego nec metas rerum nec tempora pono; Imperium sine fine dedi– Granic w przestrzeni i czasie przed nimi nie stawiam, lecz daję imperium bez kresu.
 • Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae– historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.
 • Historiam nescire hoc est semper puerum esse– Kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem.
 • Hodie mihi, cras tibi.– Dziś mnie, jutro tobie.
 • Hominem quaero– szukam człowieka
 • Homines soli animalium non sitientes, bibimus– My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
 • Hominis est errare, insipientis in errore perseverare.– rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
 • Hominum causa omne ius constitutum sit.– wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
 • Homo doctus in se semper divitias habet.– człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
 • Homo homini deus est– człowiek człowiekowi bogiem.
 • Homo homini lupus est– człowiek człowiekowi wilkiem.
 • Homo sacra res homini– człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka.
 • Homo sum, humani nil a me alienum puto– człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
 • Honesta res est laeta paupertas– szacowna to rzecz pogodne ubóstwo.
 • Honos habet onus– zaszczyt pociąga za sobą obowiązki.
 • Hospes hospiti sacer– gość świętością dla gospodarza.
 • Hospes, hostis– każdy obcy to wróg.
 • Humana non sunt turpia– co ludzkie, nie hańbi.

Pomysły na grawer - litera I

 • Iacta alea est!– kości zostały rzucone!
 • Ibi patria, ubi bene– tam ojczyzna gdzie dobrze.
 • Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est– w końcu mocna przyjaźń polega na tym, żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć.
 • Ignavis semper feriae– lenie zawsze mają święto
 • Ignis, mare, mulier – tria mala– ogień, morze, kobieta – trzy nieszczęścia.
 • Ignis non exstinguitur igne– ognia nie gasi się ogniem.
 • Ignorantia iuris nocet– nieznajomość prawa szkodzi.
 • Ignorantia legis excusat neminem– nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy
 • Ignoti nulla cupido– nieznane nie nęci; nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.
 • Impares nascimur, pares morimur– rodzimy się nierówni, umieramy równi.
 • Imperare sibi maximum imperium est– rządzić sobą jest największą władzą.
 • Impossibilium nulla obligatio est– nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
 • In aqua scribis– piszesz na wodzie.
 • In arena aedificas– budujesz na piasku.
 • In articulo mortis– w obliczu śmierci.
 • In lacte matris praebibere– wyssać z mlekiem matki.
 • In magnis et voluisse sat est– w rzeczach wielkich wystarczy chcieć.
 • In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.– wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.
 • In principio creavit Deus caelum et terram– na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • In principio erat Verbum– na początku było Słowo.
 • In silvam ligna ferre– znosić drewno do lasu.
 • In vino veritas– w winie prawda.
 • In vino veritas, in aqua sanitas– w winie prawda, w wodzie zdrowie.
 • In vita mors certa est' – w życiu tylko śmierć jest pewna.
 • INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum)– Jezus Nazarejczyk Król Żydowski.
 • Inter arma silent leges– wśród szczęku oręża milczą prawa.
 • Inter arma silent Musae– w czasie wojny milczą Muzy.
 • Inter malleum et incudem– między młotem i kowadłem.
 • Invidia gloriae assiduus est– zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
 • Invitum qui servat, idem facit occidenti– kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał.
 • Ipsa sua melior fama– lepszy od swojej reputacji.
 • Ira furor brevis est– gniew jest chwilowym szaleństwem.
 • Ira sine viribus vana est– gniew nie poparty siłą jest próżny.
 • Is fecit, cui prodest– ten uczynił, czyja korzyść
 • Ite, missa est– idźcie, ofiara spełniona.
 • Iucundi acti labores– miłe są trudy zakończone.
 • Iurare in verba magistri– przysięgać na słowa nauczyciela
 • Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi...– przysięgę ojcu złożoną aż po dziś dzień tak zachowałem...
 • Iustitias vestras iudicabo– sprawiedliwość waszą sądzić będą.

Pomysły na grawer - litera L

 • Labor omnia vincit– praca wszystko zwycięża
 • Labores pariunt honores– trudy przynoszą zaszczyty
 • Lapides clamabunt– kamienie wołać będą.
 • Lapis super lapidem non reliquentur hic– kamień na kamieniu tu nie pozostanie.
 • Laudant, quod non intellegunt– chwalą to, czego nie rozumieją.
 • Laudator temporis acti– chwalca przeszłości (konserwatysta).
 • Laus alit artes– pochwała karmi sztukę.
 • Lavare manus– umywać ręce.
 • Legant prius et postea despiciant– niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą (a nie odwrotnie)
 • Legere et non intellegere neglegere est– czytać i nie rozumieć jest zaniedbaniem
 • Lex retro non agit– prawo nie działa wstecz
 • Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit– za człowieka wolnego trzeba uważać tego, kto nie służy żadnej niegodnej sprawie.
 • Libera te ex inferis– uchroń siebie przed piekłem
 • Littera docet, littera nocet– słowo uczy, słowo szkodzi
 • Littera scripta manet– słowo zapisane pozostaje.
 • Litterae non erubescunt– pismo się nie rumieni.
 • Lucidus ordo– jasny układ; przejrzysta konstrukcja.
 • Lupus in fabula– o wilku mowa, a wilk tuż.
 • Lux in tenebris– światło w ciemnościach.

Pomysły na grawer - litera M

 • Macte animo, iuvenis!– bądź mężny, młodzieńcze!
 • Magni nominis umbra– cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności.
 • Magna di curant, parva neglegunt– o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
 • Magnorum non est laus sed admiratio– wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić
 • Magnum in parvo– (dosłownie: dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
 • Magnus ille, qui in divitiis pauper est– wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi.
 • Maior reverentia e longinquo– większy szacunek z daleka.
 • Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est– źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.
 • Manus manum lavat– ręka rękę myje.
 • Mater semper certa est– matka jest zawsze pewna (macierzyństwa nie trzeba dowodzić).
 • Me nemo ministro fur erit– nie będę pomocnikiem złodzieja.
 • Mea culpa– moja wina.
 • Mea culpa, mea maxima culpa– moja wina, moja bardzo wielka wina.
 • Medice, cura te ipsum– lekarzu, wylecz samego siebie.
 • Medicus curat, natura sanat– lekarz leczy, natura uzdrawia.
 • Medio tutissimus ibis– najbezpieczniej jest chodzić środkiem.
 • Melior est canis vivus leone mortuo– lepszy jest żywy pies od martwego lwa.
 • Memento mori– pamiętaj o śmierci.
 • Memoria minuitur nisi exercetur– pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy.
 • Memini tui, memento mei– pamiętam o tobie, pamietaj o mnie.
 • Mens sana in corpore sano– w zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Messis quidem multa, operarii autem pauci– żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.
 • Mirabile dictu– aż dziw powiedzieć.
 • Miscere utile dulci– łączyć przyjemne z pożytecznym.
 • More antiquo– starym obyczajem.
 • More maiorum– obyczajem przodków.
 • Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris– śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
 • Mors malum non est, sola ius aequum generis humani– śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki.
 • Mors meta malorum– śmierć kresem cierpień.
 • Mors sola– tylko śmierć.
 • Mortui sunt, ut liberi vivamus– umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
 • Mulieres in ecclesiis taceant– kobiety mają milczeć w kościele.
 • Multum, non multa– (dosłownie: dużo, a niewiele) dużo pod względem jakości, mało pod względem ilości.
 • Mundi est propria virtus– cnota jest właściwością świata.
 • Mundus vult decipi, ergo decipiatur– świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie
 • Mutato nomine de te fabula narratur– o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem

Pomysły na grawer - litera N

 • Natura horret vacuum– natura nie znosi próżni.
 • Naturalia non sunt turpia– to, co naturalne, nie przynosi wstydu.
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse– żeglowanie jest konieczne, życie nie.
 • Ne puero gladium– nie dawaj dziecku miecza do ręki
 • Ne quid nimis– nic ponad miarę.
 • Ne sutor supra crepidam iudicet– niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.
 • Nec Hercules contra plures– nawet Herkules nie poradzi przeciwko wielu; siła złego na jednego.
 • Nec locus ubi Troia– nie ma śladu gdzie była Troja.
 • Nec plus ultra– nic nad to.
 • Nec temere, nec timide– bez zuchwałości, ale i bez lęku.
 • Nec tecum possum vivere, nec sine te– nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie
 • Necesse est multos timeat quem multi timent– wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.
 • Nemo ante mortem beatus– nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią.
 • Nemo est casu bonus– nikt nie jest dobry przez przypadek.
 • Nemo iudex idoneus in propria causa– nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
 • Nemo iudex in sua causa– nikt nie jest (nie może być) sędzią we własnej sprawie
 • Nemo patiens, nisi sapiens– nikt nie jest mądry, jeśli nie jest cierpliwy
 • Nemo potest duobus dominis servire– nikt nie może służyć dwom panom.
 • Nemo propheta in patria sua– nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
 • Nemo regere potest nisi qui et regi– tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy.
 • Nemo sapiens nisi patiens– nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy
 • Nemo sine vitiis est– nikt nie jest bez wad
 • Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura
 • Nervus belli pecunia– pieniądz jest nerwem wojny.
 • Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua– niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni.
 • Nihil est ab omni parte beatum– nie ma bezwzględnego szczęścia.
 • Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu– nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było.
 • Nihil lacrima citius arescit– nic nie wysycha szybciej niż łza.
 • Nihil novi sub sole– nic nowego pod słońcem
 • Nihil sequitur geminis ex particularibus unquam– nic nie wypływa nigdy z dwóch jednakowych przypadków.
 • Nil admirari– niczemu się nie dziwić.
 • Nil desperandum– nie należy rozpaczać.
 • Nil homini certum est– dla człowieka nie ma nic pewnego.
 • Nil nisi bene– mów dobrze lub wcale.
 • Nimium civiles viles– zbyt grzeczni bywają ordynarni
 • Nolens volens– chcąc nie chcąc.
 • Noli me tangere– nie dotykaj mnie.
 • Noli turbare circulos meos– nie zamazuj moich kół.
 • Nolite iudicare, et non iudicabimini– nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.
 • Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt– kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną.
 • Nomina sunt consequentia rerum– nazwy są wynikiem istnienia rzeczy.
 • Nomina stultorum semper parietibus haerent– imiona głupców zawsze wypisane są na murach
 • Nomina sunt odiosa– nie należy wymieniać nazwisk.
 • Non compos mentis– niespełna rozumu.
 • Non est beatus, esse se qui non putat– nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa.
 • Non est bonum esse hominem solum– nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
 • Non est potestas nisi a Deo– wszelka władza pochodzi od Boga.
 • Non est viri timere sudorem– nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy.
 • Non in commotione, non in commotione Dominus– nie w poruszeniu, nie w poruszeniu Pan.
 • Non in solo pane vivit homo– nie samym chlebem człowiek żyje.
 • Non licet– nie wolno; nie godzi się.
 • Non liquet– nic stąd nie wynika.
 • Non mortem timemus, sed cogitationem mortis– nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci.
 • Non nova, sed novae– nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.
 • Non omnia possumus omnes– nie wszystko możemy wszyscy.
 • Non omnis moriar– nie wszystek umrę
 • Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est– nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.
 • Non scholae, sed vitae discimus– uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.
 • Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire– znać łacinę nie jest tak chwalebnym, jak haniebnym jest jej nie znać.
 • Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum– nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę.
 • Non vini vi no, sed vi no aquae– Nie żegluję siłą wina, lecz wody.
 • Non, ut edam, vivo sed ut vivam, edo– nie po to żyję, by jeść, lecz po to jem, aby żyć.
 • Nosce te ipsum!– poznaj siebie samego.
 • Nuda veritas– naga prawda.
 • Nulla aetas ad discendum sera.– żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.
 • Nulla dies sine linea– ani dnia bez linii – ani jednego dnia bez pracy.
 • Nulla est medicina sine lingua Latina– niczym jest medycyna bez języka łacińskiego.
 • Nulla invidia sine amore– nie ma zazdrości bez miłości.
 • Nulla poena sine lege– nie ma kary bez przepisu prawa.
 • Nulla regula sine exceptione– nie ma reguły bez wyjątku.
 • Nulla res tam necessaria est quam medicina– żadna rzecz nie jest tak niezbędna, jak medycyna.
 • Nulla sine Deo mens bona est– bez Boga żadna myśl nie jest dobra.
 • Nulla vis maior pietate vera est– Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość
 • Nullum crimen sine lege– nie ma przestępstwa bez prawa (przepisu)
 • Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius– nie ma takiej rzeczy powiedzianej, która nie zostałaby już powiedziana wcześniej.
 • Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit– nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.
 • Num custos fratris mei sum ego?– czyż jestem stróżem brata mego?
 • Nunc est bibendum!– pora pić!

Pomysły na grawer - litera O

 • O quam misericors est Deus, pius et iustus– o jakże miłosierny, sprawiedliwy i łagodny jest Bóg!
 • O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo!– o jakże zbawiennie, jak słodko i przyjemnie jest siedzieć w samotności, i milczeć i z Bogiem rozmawiać!
 • O, imitatores, servum pecus!– o, naśladowcy, trzodo niewolników!
 • O, sancta simplicitas!– o, święta naiwności!
 • O, spectaculum miserum et acerbum!– o, widowisko nędzne i przykre!
 • O tempora! O mores!– o czasy! O obyczaje!
 • Obsequium amicos, veritas odium parit– schlebianie przysparza przyjaciół, prawda jest w nienawiści (dosł. „rodzi nienawiść”).
 • Oculi plus vident quam oculus– oczy widzą więcej niż oko
 • Oculum pro oculo, dentem pro dente– oko za oko, ząb za ząb.
 • Oderint, dum metuant– niech nienawidzą, byleby się bali.
 • Odi et amo– nienawidzę i kocham.
 • Odi profanum vulgus et arceo– gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala
 • Omne animal triste post coitum– każde stworzenie jest smutne po obcowaniu.
 • Omne ignotum pro magnifico– wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe.
 • Omne trinum perfectum– wszystko co potrójne (jest) doskonałe
 • Omnes enim causae effectuum naturalium dantur per lineas, angulos et figuras. Aliter enim imposibile est scire propter quid in illis– wszystkie bowiem skutki efektów naturalnych objawiają się poprzez linie, kąty i figury. Inaczej bowiem niemożliwe byłoby zrozumienie, jaka jest ich przyczyna.
 • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt– wszyscy życzą sobie zdrowia, ale często robią to, co zdrowiu szkodzi
 • Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt– wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.
 • Omnia mea mecum porto– wszystko co moje noszę ze sobą.
 • Omnia mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum– każde na ziemi stworzenie, niczym ksiega i obraz, jest dla nas odbiciem.
 • Omnia orta occidunt et aucta sensecunt– wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się.
 • Omnia possibilia sunt apud Deum– u Boga wszystko jest możliwe.
 • Omnia subiecta sunt naturae– wszystko podlega naturze.
 • Omnia vincit amor (et nos cedamus amori)– miłość wszystko zwycięża (więc i my się jej poddajmy)
 • Omnis ars naturae imitatio est– wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.
 • Omnis homo mendax– każdy człowiek jest kłamcą.
 • Omnis qui se exaltat, humiliabitur– każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony.
 • Omnium artium medicina nobilissima est– ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza
 • Optimum medicamentum quies est– najlepszym lekarstwem jest spokój
 • Ora et labora– módl się i pracuj.
 • Otium pulvinar satanae– nieróbstwo jest łożem szatana
 • Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura– życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.

Pomysły na grawer - litera P

 • Pacta sunt servanda– należy dotrzymywać układów.
 • Panem et circenses– chleba i igrzysk.
 • Parcere subiectis et debellare superbos– oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać.
 • Pars pro toto– część zamiast całości.
 • Pax melior est quam iustissimum bellum– pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny.
 • Pecunia non olet– pieniądze nie śmierdzą.
 • Pedibus in sententiam ire– głosować nogami.
 • Penitentiam agite, appropinquabit enim regnum coelorum– czyńcie pokutę, bowiem nadejdzie królestwo niebieskie.
 • Per aspera ad astra– przez trudy do gwiazd (dosł. przez ciernie do gwiazd).
 • Per fas et nefas– prawem i bezprawiem
 • Per pedes apostolorum– na wzór apostołów; pieszo.
 • Per scientiam ad salutem aegroti– przez wiedzę do zdrowia chorego
 • Pereant qui ante nos nostra dixerunt– niech przepadną ci, którzy nasze słowa (mądre myśli) wypowiedzieli przed nami
 • Pereat mundus, fiat iustitia– niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
 • Periculum in mora– niebezpieczeństwo w zwłoce
 • Pictura est laicorum litteratura– malarstwo jest literaturą ludzi prostych.
 • Piscem natare doces– rybę uczysz pływać.
 • Plenus venter non studet libenter– pełny brzuch uczy się niechętnie
 • Plures crapula quam gladius perdidit– pijaństwo gubi gorzej od miecza
 • Plurimos annos!– Sto lat! (dosł. Wielu lat!)
 • Plus dat, qui in tempore dat– dwa razy daje, kto prędko daje.
 • Plus ratio quam vis– rozum wyższy niż siła; niech przewodzi nie siła, lecz słuszność
 • Poetae nascuntur, oratores fiunt– poetami się rodzą, mówcami zostają.
 • Post cenam non stare sed mille passus meare– po obiedzie nie stój, lecz przejdź tysiąc kroków.
 • Post hoc non est propter hoc– potem nie znaczy dlatego.
 • Post mortem est nulla voluptas– po śmierci nie czas na przyjemności.
 • Potius mori quam foedari– prędzej śmierć niż pohańbienie.
 • Potius sero quam numquam– lepiej późno niż wcale.
 • Praemonitus, praemunitus– ostrzeżony, uzbrojony.
 • Praesente medico nihil nocet– w obecności lekarza nic nie szkodzi.
 • Praevenire melius est quam praeveniri– lepiej jest wyprzedzać niż być wyprzedzanym.
 • Primum non nocere– po pierwsze, nie szkodzić
 • Primum vivere, deinde philosophari– najpierw móc żyć, potem filozofować.
 • Primus in orbe deos fecit timor!– bogów na świecie najpierw stworzył strach!
 • Primus inter pares– pierwszy wśród równych.
 • Principes hominum, filii hominum, non est salus in illis– darmo szukać zbawienia u pierwszych wśród ludzi, u synów ludzi
 • Principiis obsta– niszcz zło w zarodku (dosł. przeszkadzaj początkom).
 • Prior tempore, potior iure– pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.
 • Pro arte et studio– w obronie sztuki i nauki
 • Pro captu lectoris habent sua fata libelli– los książek zależy od pojętności czytelników.
 • Pro publico bono– dla dobra ogółu.
 • Pro rege saepe, pro patria semper– dla króla – często, dla ojczyzny – zawsze.
 • Probitas laudatur et alget– uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.
 • Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris– właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło.
 • Pulchra enim sunt ubera quae paululum supereminent et tument modice, nec fluitantia licenter, sed leniter restricta, repressa sed non depressa– piękne bowiem są piersi, które sterczą odrobinkę i są umiarkowanie pełne, nie zwisają luźno, lecz są lekko zebrane, ściągnięte, ale nie ściśnięte.
 • Pulvis es et in pulverem reverteris– prochem jesteś i w proch się obrócisz.
 • Pulvis et umbra sumus– prochem i cieniem jesteśmy.

Pomysły na grawer - litera Q

 • Quae nocent, docent– to, co szkodzi, uczy.
 • Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova– to co teraz jest stare, kiedyś było nowe
 • Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus– wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni
 • Qualis artifex pereo!– jakiż artysta ginie we mnie.
 • Qualis pater, talis filius– jaki ojciec, taki syn.
 • Qualis rex, talis grex– (dosł. jaki król, taka trzoda) jaki pan, taki kram.
 • Qualis vir, talis oratio– jaki mąż, taka mowa.
 • Quem di diligunt, adolescens moritur.– wybrańcy bogów umierają młodo.
 • Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius– kogo Jowisz chce zgubić, temu najpierw rozum odbiera.
 • Qui asinum non potest, stratum caedit– kto nie może bić osła, bije worek.
 • Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit – sanctus est)– kto pije – ten śpi, kto śpi – nie grzeszy, kto nie grzeszy – jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem– cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca
 • Quidquid discis, tibi discis– czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
 • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur– cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze.
 • Qui desiderat pacem, praeparet bellumchcesz pokoju, szykuj się do wojny.
 • Qui gladio ferit, gladio perit– kto mieczem wojuje od miecza ginie.
 • Qui non est adversum vos, pro vobis est– kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
 • Qui non est mecum, contra me est– kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie
 • Qui non laborat, non manducet– kto nie chce pracować, niech nie je.
 • Qui rogat, non errat– kto pyta nie błądzi.
 • Qui scribit, bis legit– kto pisze, ten podwójnie czyta.
 • Qui tacet, consentire videtur– kto milczy, ten się zgadza.
 • Quia nominor leo– bo się nazywam lew.
 • Quid vesper ferat, incertum est– nie wiadomo, co przyniesie wieczór.
 • Quis fallere possit amantem?– któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
 • Quo vadis Domine– dokąd zmierzasz Panie?
 • Quod enim laicali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito– co bowiem rozwija się za sprawą prostych ludzi, nie ma efektów, chyba że przypadkowe.
 • Quod erat demonstrandum– co było do udowodnienia
 • Quod felix, faustum fortunatumque sit– oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne
 • Quod licet Iovi, non licet bovi– Co przystoi Jowiszowi, nie przystoi wołu
 • Quod me nutrit me destruit– to co mnie żywi zabija mnie
 • Quod medicina aliis, aliis est acre venenum– co dla jednych jest lekarstwem, dla innych jest straszną trucizną
 • Quod verum est, meum est– co jest prawdziwe, jest też moje.
 • Quot capita, tot sententiae&nda

Krótki grawer na obrączkach i pierścionkach

Szukająć pomysłu na grawer, warto pamiętać że w większości przypadków jedynie krótki grawer będzie możliwy do wykonania - zwłaszcza w przypadku pierścionków zaręczynowych. Krótki grawer sprawdzi się najlepiej, jeśli chcemy aby był czytelny i wyraźny. Jeśli treść naszej sentencji będzie zbyt długa, może okazać się niemożliwa do naniesienia na biżuterię. Dlatego pamiętajmy o tym, aby nasz tekst graweru był możliwie najkrótszy.