Diament a brylant – różnice

Diament i brylant dla wielu osób są pojęciami bliskoznacznymi, wręcz synonimami. Niemniej jednak w rzeczywistości są to dwie odrębne nazwy, określające dwa różne przedmioty – chociaż podstawą obu jest taki sam kamień szlachetny. Czym zatem różni się diament od brylantu? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czym jest diament ?

Diament jest bardzo cennym kamieniem szlachetnym, który formuje się wiele milionów lat w strukturze ziemskiej. Powstaje z krystalicznych cząsteczek węgla w warunkach wysokich temperatur i ciśnień. Występuje bardzo rzadko, a co za tym idzie jego cena sięga zawrotnych stawek.

Diament jest nieoszlifowanym kamieniem, który naturalnie posiada średni połysk, jak i matową powierzchnię. Po poddaniu właściwej obróbce i szlifowaniu, diament przeistacza się w przepiękny brylant, który możemy na co dzień ujrzeć w biżuterii.

Nieobrobiony diament w skale

Nieobrobiony diament w skale

Masa diamentu nie jest jedynym wyznacznikiem

Zarówno unikatowość, jak i jakość diamentu określa się przy pomocy tak zwanego kryterium 4C, które obejmuje cztery stopnie. Pierwszy z nich stanowi karat, który określa rzeczywistą masę diamentu. Im większa masa diamentu, tym wyższa jego cena. Następne kryterium to kolor. Diamenty na ogół są w kolorze niebieskim, czarnym, brunatnym i żółtym. Najrzadziej w przyrodzie występują diamenty bezbarwne. Dla określenia koloru stosuje się skalę GIA. Zaczyna się ona od litery D (diament przeźroczysty), a kończy na Z (żółty diament). Trzecim kryterium jest tak zwana klarowność, czyli inaczej mówiąc przejrzystość kamienia. Ostatnie to czystość, czyli brak skaz, jak i ciał obcych wewnątrz kamienia.

Czym jest brylant i czym się różni od diamentu?

Brylanty to po prostu diamenty. Niemniej jednak, aby mógł powstać brylant, diament musi zostać poddany procesowi szlifowania, ze względu na matową powierzchnię i nieregularne kształty. Właściwą obróbka, jak i nadanie kształtu sprawią, że powstanie kamień, który można od razu umieścić w biżuterii, jak na przykład w pierścionku zaręczynowym z brylantem lub w brylantowych obrączkach ślubnych. Zatem najbardziej kluczową różnicą pomiędzy diamentem, a brylantem jest proces szlifowania.

Co ma wpływ na cenę brylantu ?

Jak wspomniano powyżej, diamenty powstają w całkowicie naturalny sposób, a co za tym idzie nie każdy z nich będzie miał taką samą wartość. Przekłada się to także na cenę już oszlifowanego diamentu, czyli brylantu. Podczas oceny brylantu stosuje się wyżej wspomnianą skalę 4C, która obejmuje karat, kolor kamienia, przejrzystość i czystość. Wszystkie te kryteria odnoszą się także do brylantu, niemniej jednak do ogólnej oceny kamienia w tym wypadku stosuje się jeszcze jedno kryterium, czyli szlif kamienia.

Brylant vs diament - czym sie różni

Oszlifowany diament, czyli brylant.

Banner Content
Tags: , ,

Biżuteria bez tajemnic!

Ciekawi Cię historia biżuterii, ciekawostki złotnicze lub najnowsze trendy w jubilerstwie? Nasz blog ma na celu dostarczanie informacji właśnie w tej dziedzinie! Dla nas jubilerstwo to nie tylko sposób na życie, ale i pasja. Lubimy pisać o ciekawostkach – dlatego zachęcamy do czytania naszego bloga!